VAGYONÉRTÉKELÉS

Vagyonértékelési tevékenység keretében ellátandó feladatok:
   -  A vagyonértékelési munka szervezése, vezetése.
   -  Szakértőkkel készített műszaki értékelés auditálása.
   -  Nettó eszközállomány értékelése és vagyonmérlegének elkészítése, hitelesítése.
   -  Üzletértékelés, prognózis tőkeértékének meghatározása.
   -  Számítások készítése, véleményalkotás a market fair value értékre.
   -  Cégbemutató kiadvány összeállítása, befektetési tanulmány elkészítése.
   -  A cég egyes részlegeinek, az elképzelt új tulajdonosi koncepciónak megfelelő
      részértékek meghatározása.
   -  Közreműködés az állam vagyonkezelő szervezetének döntéselőkészítő eljárásaiban.
   -  Elkészült vagyonértékelések naprakész állapotban tartása, apportlista elkészítése, 
      hitelesítése.
   -  Átalakulási vagyonmérleg auditálása, hitelesítése.
   -  Tőkerészek értékesítésének könyvvizsgálata.