Keresés
Utolsó módosítás: 2022-12-19

Átláthatósági jelentés 2021

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2020

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2019

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2018

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2017

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2016

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2015

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2014

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2013

Letöltés

Átláthatósági jelentés 2012

Letöltés
 

MUNKAMÓDSZEREINK, ALAPELVEINK

Munkánk szerződéses kapcsolatainkon alapul.

Szerződéses feladatunk körén belül bármely, az Önök kérésének megfelelő résztémával foglalkozni, abban a szakmai standardoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az Önök érdekeit érvényesítő megoldást megtalálni alapvető kötelességünk. A munka teljesítését csak a minden szempontból megfelelő, magas színvonalon elkészített, korrekt jelentés közös elfogadása jelentheti, az előírt határidőn belül.

Ez folyamatos, szoros együttműködést kíván köztünk, amelynek keretében az általunk kért információk időbeni, valóságos és pontos, kielégítő megadásán alapul munkánk. Ugyanakkor nekünk is mindenkor kötelességünk, hogy jelezzük, ha olyan kérdéssel találkozunk, amely a teljesítést akadályozza, vagy eltérő eredményhez vezet annak érdekében, hogy problémáit időben fel tudjuk oldani.

A könyvvizsgálati munka jellege miatt vagyunk jogosultak, hogy megkapjunk minden olyan információt, amelyre munkánkhoz szükség van, míg az Önök jogosultsága ez alapján a munka eredményének, jelentésünknek, annak teljességi szabály szerinti figyelembevételével való hasznosítása.

Munkakapcsolatainkat meghatározó elveink:
  -  teljes körűség a vizsgált adatokban,
  -  realitás a kapott adatok tartalmában,
  -  függetlenség a könyvvizsgálói véleményalkotásban,
  -  felelősség a keletkezett eredményekért,
  -  diszkréció az üzleti titokban,
  -  bizalom a kölcsönös érdekek alapján.

Kapcsolatunk felelősségi rendjében minket terhel, ha a helyesen biztosított információkból helytelenül levont következtetés károkozást eredményez, melynek viselésére kiemelt értékű biztosításunk szolgál fedezetül, a könyvvizsgálói szakmai standardok szerint. Szerződésmeghiúsulás esetén a felmerült ráfordítások rendezése a mérvadó.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft-nél megjelent, Társaságunk által összeállított "Könyvvizsgálati módszertani segédlet" című kiadvány tartalmazza munkafolyamatunk teljes vertikumát.

A MKVK szakmai bizottságának állásfoglalása az Audit Service Kft-nél alkalmazott könyvvizsgálati gyakorlatról:

MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA
Szakértői Bizottsága
Budapest

Tárgy: "Az Audit Sevice Kft. módszertani segédlete" című kiadvány véleményezése

Szám: 2/2000 (2000. 12. 18.)

HATÁROZAT

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága az Audit Service Kft. munkatársai által készített "Az Audit Service Kft. módszertani segédlete" című kiadványban foglaltakat megtárgyalta és kiadásra javasolta.

INDOKLÁS

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága 2000. december 18-án megtartott ülésén megtárgyalta és megvitatta "Az Audit Service Kft. módszertani segédlete" című kiadványban foglaltakat, és a lektorok által megfogalmazott vélemények és javaslatok figyelembevételével egyhangúlag elfogadta és kiadásra javasolta a segédletet.
A Szakértői Bizottság döntésének meghozatalakor különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a kiadványban a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak maximálisan figyelembevételre kerüljenek. A kiadványban szereplő módszer is "egy" a még kialakulóban lévő eljárások között, melyeket a Standardokkal együtt kell értelmezni, és továbbfejleszteni.
Az Audit Service Kft munkatársai által összeállított módszertani segédlet jól összegzi a gyakorlati tapasztalatokat a könyvvizsgálatra, és a cégszerű vizsgálatszervezésre egyaránt. A Szakértői Bizottság pozitívan értékelte a Kft által kialakított gyakorlat közreadását, ezzel is elősegítve a munkamódszerek folyamatos továbbfejlesztésének lehetőségét.
A módszertani segédlet a könyvvizsgálat mellett egyéb - számviteli, adótanácsadói, gazdasági tanácsadói - szolgáltatások dokumentálásához is segítséget nyújt. Felhívjuk azonban a könyvvizsgálók figyelmét, hogy az egyéb szolgáltatások nyújtása esetén az összeférhetetlenséget, és a könyvvizsgálói függetlenséget fokozottan szem előtt kell tartani.
Remélhetőleg a jelen módszertani útmutató is segít abban, hogy minden Magyarországon tevékenykedő könyvvizsgáló kialakíthassa - amennyiben még nem tette meg - a saját módszertanát.
A Szakértői Bizottság összefoglalóan megállapította, hogy a kiadvány nem ellentétes a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltakkal, de a segédlet használata nem nélkülözheti a Standardok ismeretét, és alkalmazását.


Budapest, 2000. december 18.


Dr. Nagy Lajos


a Szakértői Bizottság elnöke


A kiadvány által bemutatott irodai standardunk évről-évre aktualizálásra kerül a nemzeti és nemzetközi könyvvizsgálati standardok változásának megfelelően, melynek teljes anyaga letölthető honlapunkról!