KÖNYVVIZSGÁLAT

Auditálási tevékenység és könyvvizsgálói státusz biztosítása keretében ellátandó feladatok:
   -  Folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátása.
   -  Számviteli, gazdasági környezetvizsgálat.
   -  Ügyvitel-szervezési háttér értékelése.
   -  Könyvviteli rendszerminősítés, megbízhatósági paraméterek feltárása.
   -  A gazdálkodás döntési információs rendjének, kölcsönhatásainak elemzése, a
      számviteli és valóságos események összefüggéseinek meghatározása.
   -  Mérleg- és eredménykimutatások készítése, hitelesítése.
   -  A gazdasági beszámolóról szakértői vélemény adása.
   -  Adóelszámolások felülvizsgálata, minősítése.
   -  Céghitelesítés, eredményauditálás.
   -  A vállalkozás pénzügyi, vagyoni, nyereségpozícióinak értékelése.
   -  Igazoló záradékok megadása a tulajdonosok, a közvélemény, a pénzügyi hatóságok
      felé.
   -  Támogató felügyelet a törvényesség biztosítására.
   -  A tulajdonosi érdekek, a törvényességi előírások betartásának elősegítése.
   -  Konszolidációs munkák elvégzése, hitelesítése.